+372 5355 3906
info@fasadfromjapan.com

Reg code: 12855304

KMKR: EE101798745

Paigaldusjuhend

KMEWi 16- ja 18millimeetrite kattepaneelide metall-aluskonstruktsiooni projekteerimis- ja paigaldusjuhend.

Lae juhend alla

Juhendi sisukord:

 •  Projekteerimis- ja paigaldusjuhendi sissejuhatus
 • Ohutusmeetmed
 • Tervis ja ohutus
 • Ehitusstandard
 • Aluskonstruktsiooni standard
 • Lisad
 • Vajalikud tööriistad
 • Monteerimisprotsess
 • Aluskonstruktsiooni kontrollimine
 • Kattepaneelide paigaldamine
 • Paigalduse olulised nüansid
 • Sokliosa monteerimine
 • Kinnituse paigaldamine
 • Vertikaaltugede paigaldamine
 • Väliste nurgapaneelide paigaldamine
 • Sisenurkade viimistlemine
 • Välisnurkade metallraamistus
 • Avad, uksed ja aknad
 • Karniiside ühendamine
 • Veepleki monteerimine
 • Umbotste paigaldamine
 • Paneelide lõigatud pindade hermetiseerimine ilma tihendita
 • Silikooni kasutamine liitekohtades
 • Silikoonimine ja remontvärvimine
 • Parandusjuhend

Juhendis on oluline teave KMEWi fassaadipaneelide nõuetekohase paigaldamise ja ohutu kasutamise kohta.

Tutvuge käesoleva juhendiga enne KMEWi fassaadi projekteerimist ja paneelide paigaldamist.

Käesolevas juhendis on aluskonstruktsiooni spetsifikatsioon ja tutvustus ning paigalduse olulised juhtnöörid. Paneelide paigaldamisel nõuetele mittevastavale aluskonstruktsioonile võivad tekkida õhuvahed, deformatsioon, ebatasasused ning paneelid võivad alla kukkuda.
KMEW ei vastuta fassaadipaneelide kahjustuste eest, mis on tekkinud aluskonstruktsiooni või selle paigalduse tõttu.

Me ei vastuta toote eest, mida on kasutatud tehniliste tingimuste kohaselt, mis ei vasta käesolevas juhendis toodud projekteerimisstandarditele ja paigaldusnõuetele.
Sellisel juhul tuleb toode projekteerida ja paigaldada töövõtja või ehitaja arvamuse kohaselt, kes võtab endale vastutuse paigalduse eest.

Toote ja paigalduse hea kvaliteedi tagamiseks on juhendis toodud standardsete meetodite kasutamise näited. On olemas paigaldusviise, mida ei ole käesolevas juhendis käsitletud. Seda enam tuleb paneelide paigaldusmetoodika määrata lähtuvalt hoone funktsionaalsusest ja ehituslikust eripärast.

KMEWi 14millimeetrite kattepaneelide puit-aluskonstruktsiooni projekteerimis- ja paigaldusjuhend.

Lae juhend alla

Juhendi sisukord:

 • Projekteerimis- ja paigaldusjuhendi sissejuhatus
 • Ohutusmeetmed
 • Tervis ja ohutus
 • Projekteerimisstandard
 • Aluskonstruktsiooni standard
 • Lisad
 • Vajalikud tööriistad
 • Monteerimise käik
 • Aluskonstruktsiooni kontrollimine
 • Kattepaneelide paigaldamine
 • Paigalduse olulised nüansid
 • Sokliosa monteerimine
 • Kinnituse paigaldamine
 • Vertikaaltugede paigaldamine
 • Väliste nurgapaneelide paigaldamine
 • Sisenurkade viimistlemine
 • Välisnurkade metallraamistus
 • Avad, uksed ja aknad
 • Karniiside ühendamine
 • Veepleki monteerimine
 • Umbotste paigaldamine
 • Paneelide lõigatud pindade hermetiseerimine ilma tihendita
 • Silikooni kasutamine liitekohtades
 • Silikoonimine ja remontvärvimine
 • Parandusjuhend

Juhendis on oluline teave KMEWi fassaadipaneelide nõuetekohase paigaldamise ja ohutu kasutamise kohta.

Tutvuge käesoleva juhendiga enne KMEWi fassaadi projekteerimist ja paneelide paigaldamist.

Käesolevas juhendis on aluskonstruktsiooni spetsifikatsioon ja tutvustus ning paigalduse olulised juhtnöörid. Paneelide paigaldamisel nõuetele mittevastavale aluskonstruktsioonile võivad tekkida õhuvahed, deformatsioon, ebatasasused ning paneelid võivad alla kukkuda.
KMEW ei vastuta fassaadipaneelide kahjustuste eest, mis on tekkinud aluskonstruktsiooni või selle paigalduse tõttu.

Me ei vastuta toote eest, mida on kasutatud tehniliste tingimuste kohaselt, mis ei vasta käesolevas juhendis toodud projekteerimisstandarditele ja paigaldusnõuetele.
Sellisel juhul tuleb toode projekteerida ja paigaldada töövõtja või ehitaja arvamuse kohaselt, kes võtab endale vastutuse paigalduse eest.

Toote ja paigalduse hea kvaliteedi tagamiseks on juhendis toodud standardsete meetodite kasutamise näited. On olemas paigaldusviise, mida ei ole käesolevas juhendis käsitletud. Seda enam tuleb paneelide paigaldusmetoodika määrata lähtuvalt hoone funktsionaalsusest ja ehituslikust eripärast.